Καρκίνος μαστού: Ακτινοθεραπεία

Τι είναι η ακτινοθεραπεία και πότε είναι απαραίτητη στον καρκίνο του μαστού.

Κατά την ακτινοθεραπεία τα πεδία που επιλέγονται ακτινοβολούνται με σκοπό να νεκρωθούν τυχόν καρκινικά κύτταρα που εχουν απομείνει στη περιοχή.

Στον καρκίνο του μαστού δεν είναι πάντα απαραίτητη η ακτινοβολία, είναι όμως στις περισσότερες των  περιπτώσεων.

Στην εποχή μας οι ενδείξεις για μαστεκτομή είναι πραγματικά λίγες και έτσι αρκετά συχνά μπορούμε να  διατηρήσουμε το μαστό.

Όταν διατηρείται ο μαστός μετά μία επέμβαση καρκίνου τότε πρέπει να γίνεται και ακτινοθεραπεία. Επίσης πρέπει να γίνεται ακτινοθεραπεία όταν ο όγκος είναι μεγάλος, ακόμα και αν έχει προηγηθεί μαστεκτομή και όταν υπάρχουν κάποιοι διηθημένοι λεμφαδένες στη  περιοχή της μασχάλης.

Η ακτινοθεραπέια σε παλαιότερα χρόνια είχε σημαντικές επιπλοκές. Σήμερα τα πράγματα δεν είναι πια έτσι. Οι γειτνιάζοντες ιστοί (καρδιά, πνεύμονες) δεν επηρρεάζονται. Επίσης δε βλέπουμε τις ινώσεις και τις αλλαγές του χρώματος στο δέρμα που βλέπαμε παλιά. Η ακτινοβολία είναι μία ασφαλής και ανώδυνη μέθοδος. Το κυριότερο  σύμπτωμα που αναφέρουν οι περισσότερες γυναίκες  κατά τη διάρκεια της ακτινοβολίας είναι η κόπωση. Τα κλασσικά σχήματα ακτινοβολίας στο μαστό διαρκούν 5 εβδομάδες. Η ασθενής προσέρχεται καθημερινά στο νοσοκομείο για λίγη ώρα. Πολύ σημαντικό είναι το ανθρώπινο δυναμικό του τμήματος (ο ειδικός ακτινοθεραπευτής που αναλαμβάνει την ακτινοθεραπεία και οι ειδικοί φυσικοί που ασχολούνται με τα πεδία που θα ακτινοβοληθούν). Επίσης ιδιαίτερη σημασία έχει ο εξοπλισμός ο οποίος πρέπει να είναι σύγχρονος. Έτσι μειώνονται σημαντικά οι επιπλοκές  που θα μπορούσαμε να έχουμε και δεν επηρρεάζεται αρνητικά το απώτερο αισθητικό αποτέλεσμα.