Καρκίνος Μαστού: Χημειοθεραπεία

Τι είναι η χημειοθεραπεία και πότε είναι απαραίτητη στον καρκίνο του μαστού;

Η χημειοθεραπεία είναι θεραπεία με κυτταροτοξικά φάρμακα. Τα φάρμακα αυτά καταστρέφουν τα κύτταρα με διάφορους μηχανισμούς που διαφέρουν από φάρμακο σε φάρμακο. Η χημειοθεραπεία δεν είναι στοχευμένη θεραπεία, δεν στοχεύει δηλαδή μόνο σε κάποια κύτταρα με συγκεκριμένες ιδιότητες, όπως θα ήταν τα καρκινικά. Επηρεάζει και άλλα κύτταρα που πολλαπλασιάζονται  με γρήγορους ρυθμούς όπως  τα κύτταρα του αιμοποιητικού συστήματος ή του πεπτικού.

Όσο πιο επιθετικό είναι ένα καρκινικό κύτταρο, τόσο περισσότερες πιθανότητες υπάρχουν να το σκοτώσει η χημειοθεραπεία. Επίσης όσο πιο γρήγορα διαιρείται ένα υγειές κύτταρο, τόσο περισσότερες πιθανότητες υπάρχουν να προσβληθεί από τη χημειοθεραπεία. Από αυτήν την αρχή απορρέουν τόσο τα ωφέλη όσο και οι επιπλοκές της χημειοθεραπείας. Αυτό ισχύει τόσο για τον καρκίνο του μαστού, όσο και για τα υπόλοιπα είδη  καρκίνου.

Η χημειοθεραπέια έχει σημαντικά ωφέλη αλλά μπορεί να έχει και σοβαρές επιπλοκές και είναι μία επιβάρυνση για τον ανθρώπικο οργανισμό. Γι'αυτό προσπαθούμε να βρούμε σε ποιές ασθενείς με καρκίνο του μαστού η χημειοθεραπεία μπορεί να προσφέρει κάποιο σημαντικό ώφελος και σε ποιές όχι. Στον καρκίνο του μαστού οι θεραπευτικές αποφάσεις λαμβάνονται από το ογκολογικό συμβούλιο. Το αν μία ασθενής θα επωφεληθεί από τη χημειοθεραπεία κρίνεται με βάση τον τύπο του καρκίνου που έχει  και το στάδιο της νόσου. Επίσης λαμβάνουμε υπ'όψιν την ηλικία της ασθενούς και το συνοδά νοσήματα που μπορεί να παρουσιάζει. Σε κάποιες μορφές καρκίνου μαστού η απόφαση για τη χορήγηση χημειοθεραπείας ή όχι είναι ξεκάθαρη. Σε άλλες περιπτώσεις που βρίσκονται στη "γκρίζα ζώνη" πρέπει να κάνουμε επιπλέον κάποια γονιδιακή ανάλυση στον όγκο (όπως το ONCOTYPE DX) γα να καταλήξουμε σε τελικές αποφάσεις.

Στις μέρες μας ευτυχώς έχουμε πολλούς τρόπους να προλάβουμε και να αντιμετωπίσουμε τις επιπλοκές της χημειοθεραπείας. Έτσι αυτή γίνεται καλά ανεκτή και δεν παρουσιάζονται σημαντικές επιπλοκές για τη μεγάλη πλειοψηφία των ασθενών .