Μαστεκτομή στον Καρκίνο Μαστού - Πότε είναι απαραίτητη

 

 

 

Η μαστεκτομή είχε γίνει αποδεκτή  επί δεκαετίες ως η θεραπεία επιλογής στον καρκίνο του μαστού. Από τη δεκαετία του 80 όμως, υπήρξαν αρκετές διαφωνίες για το ογκολογικό της ώφελος και έτσι  άρχισαν να γίνονται οι πρώτες επεμβάσεις διατήρησης του μαστού σε καρκίνο (τεταρτεκτομές). Σήμερα, 30 χρόνια μετά,  είναι γνωστό από πλήθος μελετών και με παρακολούθηση 20ετίας ότι η μαστεκτομή δεν προσφέρει τίποτα στην επιβίωση, εαν εξαιρέσει κανείς κάποιες ειδικές περιπτώσεις. Στη χώρα μας υπολογίζεται ότι γίνονται 60% περισσότερες μαστεκτομές απ΄ όσο θα ήταν ογκολογικά απαραίτητο να γίνουν. Η ασθενής μπορεί να κάνει φυσικά αποκατάσταση, αλλά αυτό σημαίνει περισσότερες επεμβάσεις, νοσηρότητα και τεράστιο ψυχολογικό κόστος. Τέλος, ο μαστός μετά την αποκατάσταση δεν είναι ποτέ ο ίδιος με το φυσιολογικό μαστό της γυναίκας, ακόμα και εάν χρησιμοποιηθεί αυτόλογος, δηλαδή δικός της ιστός. Ο κύριος λόγος που μπορεί συχνά να συστήνεται σε μια  ασθενή η μαστεκτομή είναι ο εξής: Είναι δύσκολο έως ακατόρθωτο να επιτευχθεί καλό αισθητικό αποτέλεσμα με τις παραδοσιακές τεχνικές εάν ο όγκος βρίσκεται σε δυσμενή θέση ή είναι μεγάλος αναλογικά με το μαστό της ασθενούς. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι σύγχρονες ογκοπλαστικές τεχνικές από χειρουργό μαστού κατάλληλα εκπαιδευμένο σε αυτές βοηθούν να αποφύγουμε τη μαστεκτομή και μάλιστα να επιτύχουμε σαφώς  καλύτερα όρια από εκείνα της κλασσικής χειρουργικής.