Ογκοπλαστική Χειρουργική Καρκίνου Μαστού - Μείωση ποσοστού Μαστεκτομών

Τι είναι η ογκοπλαστική χειρουργική;

Είναι ο συνδυασμός ογκολογικής και πλαστικής χειρουργικής στην αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού.

Η ογκοπλαστική χειρουργική καθιστά ασφαλή την αφαιρέση του όγκου με καλά όρια και συγχρόνως μας δίνει τη δυνατότητα  να διαμορφώσουμε μετά κατά τέτοιον τρόπο το μαστό, ώστε νε παραμείνει όμορφος. Σε κάποιες περιπτώσεις έχει έννοια να συνδυαστεί με επέμβαση συμμετρίας στον άλλο μαστό. Είναι μία τεχνική που εξαπλώθηκε ιδιαίτερα κατά την τελευταία δεκαετία. Σε αυτή τη μέθοδο συνυπάρχει η κλασσική ογκολογική χειρουργική μαστού και η πλαστική χειρουργική μαστού. Ο χειρουργός για να εφαρμόσει τις ογκοπλαστικές τεχνικές πρέπει να είναι χειρουργός μαστού που έχει εξειδικευθεί σε αυτές. Ειναι εξέχουσας σημασίας να γνωρίζει καλά τον καρκίνο του μαστού.

Ποιά όμως είναι η αξία της ογκοπλαστικής; Για να το κατανοήσουμε αυτό χρειάζεται μια ιστορική αναδρομή: Εδώ  πρέπει να πούμε ότι παλαιότερα αν μία γυναίκα είχε καρκίνο του μαστού την προέτρεπαν  να υποβληθεί σε μαστεκτομή, μια πραγματικά ακρωτηριαστική επέμβαση. Αργότερα πολυάριθμες μελέτες απέδειξαν ότι η μαστεκτομή δεν βελτιώνει το προσδόκιμο ζωής. Οι ενδείξεις της μαστεκτομής άρχισαν να φθίνουν και σήμερα είναι πλέον λίγες και καλά ορισμένες.

Το πρόβλημα βέβαια ήταν ότι ο μαστός δεν είναι ένα εσωτερικό όργανο, όπως τα όργανα της κοιλιάς. Το αποτέλεσμα του χειρουργείου είναι άμεσα ορατό. Αυτό σημαίνει ότι μία επέμβαση "διατήρησης" μαστού δεν οδηγεί πάντα σε καλό αισθητικό αποτέλεσμα. Από τότε που ξεκίνησαν οι επεμβάσεις διατήρησης του μαστού οι χειρουργοί συνειδητοποίησαν ότι η "διατήρηση" αυτή συνοδευόταν συχνά από απαράδεκτο αισθητικό αποτέλεσμα, ανάλογα με τη θέση του όγκου και τη σχέση μεγέθους όγκου/μαστού. Έτσι ακόμα και στις μέρες μας πολλοί χειρουργοί προβαίνουν σε μαστεκτομή όχι γιατί αυτό είναι απαραίτητο από ογκολογικής απόψεως, αλλά γιατί μία απλή ογκεκτομή η τεταρτεκτομή στο συγκεκριμένο όγκο θα είχε πολύ αμφίβολο αισθητικό αποτέλεσμα. Εκτιμάται  ότι ένα μεγάλο μέρος των μαστεκτομών θα μπορούσε νεα αποφευχθεί εάν ο χειρουργός είχε γνώσεις  ογκοπλαστικών τεχνικών διατήρησης  του μαστού.

Η ογκοπλαστική χειρουργική μας δίνει τη δυνατότητα να σώσουμε το μαστό και να έχουμε ένα καλό αισθητικό αποτέλεσμα- άμεσο και απώτερο- ακόμα και εάν ο όγκος είναι σε πραγματικά δυσμενή θέση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τη γυναίκα, ιδιαίτερα μετά το πέρασμα του πρώτου εξαμήνου, όταν πια υποχωρεί η ανησυχία για τη ζωή της και προβάλλει η ανησυχία για την εικόνας της.

 Συνέντευξη για τον Καρκίνο του Μαστού στο Channel 9