Ογκοπλαστική Χειρουργική για Καρκίνο Μαστού - Φωτογραφίες

Στη συνέχεια παρουσιάζονται  τα αποτελέσματα ορισμένων ογκοπλαστικών που έχουμε πραγματοποίησει:

     1. Ασθενής 43 ετών: Ογκεκτομή και κινητοποίηση <25% του μαζικού αδένα για πορογενή διηθητικό καρκίνο στην ουρά του Spence. Λεμφαδένας φρουρός και λεμφαδενικός καθαρισμός μασχάλης από την ίδα τομή( 3/17 θετικοί). Ογκοπλαστική γύρω από το σημείο της εκτομής. Με πράσινο χρώμα υποσημειώνεται ο όγκος και με λευκό τα σημεία της εκτομής.  Οι φωτογραφίες ελήφθησαν ένα μήνα μετά το τέλος της ακτινοθεραπείας..

       

 

    2.  Ασθενής 63 ετών: Τμηματεκτομή και ογκοπλαστική( κινητοποίηση >25% του αδένα με συμμετροποίση της θηλής). Η ασθενής παρουσιάζει λοβιακό διηθητικό καρκίνο σε ώρα 1-2 του αριστερού μαστού, δυο εφαπτόμενοι όγκοι διαμέτρου περίπου 2 εκ. ο καθένας. Λεμφαδένας φρουρός ήταν αρνητικός. Η ακτινοθεραπεία έγινε σε κέντρο με μηχανήματα παλιότερης τεχνολογίας. Η διαφορά στο χρώμα του δέρματος υπεχώρησε αργότερα.

     

   3. Ασθενής 67 ετών: Εκτομή διηθητικού καρκίνου μαστού διαμέτρου 1,8 εκ., τμηματεκτομή με συμμετροποίηση της θηλής. Το χρώμα των ουλών επενέρχεται στο φυσιολογικό χρώμα του δέρματος μετά από ένα χρόνο.

     

 

   4. Τεχνική Round Block, για όγκο 2,5 εκ. σε ώρα 1 προς 2 του αριστερου μαστού:

        

   5. Ασθενής 57 ετών: τεχνική Round Block, σε ώρα 6. Ασθενής με λοβιακό διηθητικό κακίνο 1,5χ2,5 εκ.. Έχει αφαιρεθεί όλος ο κάτω πόλος σε μικρό μαστό και σε δύσκολη θέση του όγκου και έχει αποφευχθεί η μαστεκτομή χάρη στην ογκοπλαστική προσέγγιση. ΛΑ φρουρός αρνητικός. Στην φωτογραφία με το μπλέ σημάδι έχει προηγηθεί βιοψία με κόπτουσα βελόνη.

     

   6. Ασθενής 37 ετών, με μεγάλο καλοήθη όγκο δεξιού μαστού. Ογκεκτομή και ογκοπλαστική και ταυτόχρνη μείωση μαστών άμφω. Ο ρόλος της ογκοπλαστικής είναι να παραμείνει ο μαστός όπως ήταν και να αφαιρεθεί ο όγκος με πολύ καλά όρια. Σε πολλές περιπτώσεις πάντως- εάν το ζητήσει η ασθενής- το ογκολογικό χειρουργείο μπορεί να συνδυαστεί με αισθητική επέμβαση μείωσης-ανόρθωσης.