Γενετικός - Γονιδιακός έλεγχος για Καρκίνο Μαστού - Πότε έχει ένδειξη;

γονίδιο καρκίνου μαστού

Σε γυναίκες που κατατάσσονται στην κατηγορία υψηλού κινδύνου επιβάλλεται να γίνεται γονιδιακός έλεγχος προκειμένου να βρεθεί πιθανή γενετική προδιάθεση. Ελέγχονται τα  γονίδια BRCA1,BRCA2, ενώ πρόσφατα μπόρεσε να αποκωδικοποιηθεί και το BRCA3. 

Ποιές γυναίκες έχουν ένδειξη για έναν τέτοιον έλεγχο; Αυτό θα το καθορίσει ο ειδικός μαστολόγος που θα πρέπει να πάρει ενα πλήρες και λεπτομερές ιστορικό της ασθενούς. Κάποιες σημαντικές κατευθυντήριες πάντως για να θέσει κανείς την ένδειξη είναι οι παρακάτω:

Να υπάρχει στην οικογένεια (από την πλευρά του πατέρα ή της μητέρας) μία από τις εξής περιπτώσεις:

  • Τρεις γυναίκες με καρκίνο μαστού ανεξαρτήτως ηλικίας
  • Δύο γυναίκες με καρκίνο μαστού εκ των οποίων η μία να έχει νοσήσειι πριν από τα 51 της έτη 
  • Μία γυναίκα με καρκίνο μαστού και μία με καρκίνο των ωοθηκών
  • Δύο γυναίκες με καρκίνο ωοθηκών
  • Μία γυναίκα και ένας άνδρας με καρκίνο μαστού
  • Μία γυναίκα με καρκίνο ωοθηκών και ένας άνδρας με καρκίνο μαστού
  • Μία γυναίκα με καρκίνο μαστού πριν τα 36 έτη
  • Μία γυναίκα με αμφοτερόπλευρο καρκίνο μαστού που ασθένησε πριν τα 51 έτη
  • Μία γυναίκα με καρκίνο μαστού και καρκίνο ωοθηκών