Ινοαδένωμα μαστού-Ινοαδενώματα μαστού

 
 

ινοαδένωμαΤα ινοαδενώματα είναι πολύ συχνοί και καλοήθεις όγκοι του μαστού και αποτελούνται από ινώδη και αδενικό ιστό. Εμφανίζονται  συχνότερα σε νέες γυναίκες (20-30 ετών). Δε γνωρίζουμε ακριβώς πως δημιουργούνται, αλλά σίγουρα επηρεάζονται από τις ορμονικές μεταβολές του κύκλου και τις κύησης. Τα ινοαδενώμτα εμφανίζονται πιο συχνά κατά διάρκεια της αναπαραγωγικής ηλικίας και μεγαλώνουν κατά τη διάρκεια της  εγκυμοσύνη. Έχουν την τάση να υποχωρούν κατά  την εμμηνόπαυση.

Ο βασικός λόγος που μας απασχολούν τα ινοαδενώματα του μαστού είναι η ανάγκη αποκλείσουμε την περίπτωση του καρκίνου. Όταν μία γυναίκα ψηλαφά κάποιον όγκο στο μαστό πώς ξέρει ότι δεν είναι καρκίνος; Τα ινοαδενώμτα του μαστού είναι στρογγυλά ή ελλειψοειδή, ελαστικής συστάσεως, με ομαλά όρια,  κινητά και  μεγαλώνουν περισσότερο κατά τον οριζόντιο άξονα και όχι κατά τον κάθετο.  Απεναντίας ο καρκίνος είναι σκληρός, με ανώμαλα όρια, όχι ελαστικός, πιθανώς με προσεκβολές  και έχει μεγαλύτερο κάθετο άξονα. Επίσης υπάρχουν επιμέρους ακτινομορφολογικά χαρακτηριστικά και διαφορετική αγγειοβρίθεια σε αυτές τις δύο κατηγορίες.

 

ινοαδένωμα

 ινοαδένωμα 

ινοαδένωμα

 

Τι πρέπει να κάνει μία γυναίκα. Πρέπει να εξετασθεί από ειδικό μαστολόγο, να γίνει λήψη ιστορικού και ψηλάφηση και να προγραμματιστεί ο απαραίτητος ακτινιλογικός έλεγχος με υπερηχο και πιθανώς μαστογραφία. Το ιδανικό είναι ο ίδιος ο μαστολόγος να κάνει το πρώτο υπερηχογράφημα στα πλαίσια της μαστολογικής εξέτασης εφόσον γνωρίζει από υπέρηχο και να ζητήσει ό,τι επιπλέον χρειάζεται, αν το χρειάζεται. Το ιστορικό και η ηλικία της ασθενούς έχουν μεγάλη σημασία για να πούμε αν μπορούμε να παρακολουθήσουμε ένα πιθανό  ινοαδένωμα ή αν πρέπει να πάρουμε βιοψία με κόπτουσα βελόνη υπό υπερηχογραφικό έλεγχο. Έχει άλλη σημασία ένας νεοεμφανισθείς όγκος σε μία γυναίκα άνω των 30 ή 35 με ισχυρό οικογενειακό ιστορικό καρκίνου μαστού και άλλη ένας μικρός όγκος που παραμένει σταθερός σε μέγεθος  σε μία γυναίκα 25 χρονών χωρίς κανένα ιστορικό.  Η απόφαση για το εάν χρειάζεται βιοψία με κόπτουσα βελόνη πρέπει να εξατομικευθεί.