Μαγνητική Μαστογραφία

Μαγνητική μαστογραφίαΗ μαγνητική μαστογραφία είναι μία σχετικά νέα, ιδιαίτερα ευαίσθητη μέθοδος για την απεικονιστική μελέτη των μαστών. Γίνεται τη δεύτερη εβδομάδα του κύκλου σε προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες. Έχει συγκεκριμένες ενδείξεις. Δεν πρέπει να γίνεται κατάχρηση της μεθόδου, διότι μπορεί να λόγω του ότι έχει χαμηλότερη ειδικότητα από ότι ευαισθησία να ανησυχήσει άδικα τη γυναίκα. Βασίζεται στη χρήση σκιαγραφικού και στο πώς αυτό προσλαμβάνεται και απομακρύνεται από το μαζικό αδένα. Είναι σημαντικό να γίνει σε εξειδικευμένο κέντρο και να γνωματευτή από έμπειρο ακτινοδιαγνωστή μαστού.

 

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ  
1. Βιοψία θετική για καρκίνο μαστού με πιθανή πολυστιακότητα ειδικά σε πυκνούς μαστούς ή μαστούς που ελέγχονται δύσκολα (έλεγχος πολυεστιακότητας, πολυκεντρικότητας και έκτασης της βλάβης). Έχει ιδιαίτερη ένδειξη στο λοβιακό καρκίνο.

2. Ψηλαφητή μάζα χωρίς μαστογραφικό ή υπερηχογραφικό εύρημα 

3. Ψηλαφητός όγκος μαστού στην εγκυμοσύνη τον οποίο δε μπορεί να "αθωώσει" ο υπέρηχος

4. Ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε νεοεπικουρική χημειοθεραπεία, δηλαδή σε χημειοθεραπεία προ του χειρουργείου. Προσδιορισμός έκτασης βλάβης και ενδιάμεσος έλεγχος ανταπόκρισης στη χημειοθεραπεία (κατά κανόνα σε προχωρημένο καρκίνο)

5. Ασθενείς πολύ υψηλού κινδύνου για καρκίνο μαστού και ασθενείς με μεταλλάξεις στα γονίδια BRCA1 ή BRCA

6. Ασθενείς με ενθέματα σιλικόνης

7. Οίδημα του μαστού ή του ενθέματος χωρίς σαφή αιτία

8. Έλεγχος για πιθανή ρήξη ενθέματος σιλικόνης

9. Βιοψία βλάβης στο μαγνητικό τομογράφο όταν δε φαίνεται στον υπέρηχο ή τη μαστογραφία